หน้าหลัก
                              ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
                              ประวัติวัดป่าเขาน้อย
                              กิจกรรม
                              ธรรมะ
                              เกี่ยวกับผู้จัดทำ

                                        นาฬิิกา
                       

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2553

Statistics Counter

พระธาตุ พยานแห่งการบรรลุธรรม

พระธาตุพุทธสาวก - พระบรมสารีริกธาตุ

รู้เรื่องพระธาตุ
จากเว็บไซต์์วัดป่าดอยแสงธรรม
จ.เชียงใหม่

พระธาตุเขาสามร้อยยอด
พระธาตุข้าวบิณฑ์
พระธาตุห้าร้อยพระอรหันต์


ขอเชิญเข้าชมเว็บไซต์
ธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต

คลิกฟังและดาวโหลดธรรมะ
 หลวงปู่จันทา ถาวโร

หลวงปู่จันทา ถาวโร

หลวงปู่จันทา ถาวโร
  รายชื่อพระเถรานุเถระ ที่มางานถวายเพลิงสรีระองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
          เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕


ทาน  ศีล  ภาวนา
มีผลจริงแก่ผู้กระทำ
ขอเชิญอ่านรายละเอียดเรื่องทาน ศีล ภาวนา
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จากเว็บไซต์กัลยาณธรรม

          ชมภาพวันองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เข้าสู่พระนิพพาน

เมื่อก่อน  กายเรา  ก็เหมือนท่าน
ต่อไป  กายท่าน  คงเหมือนเรา

...

"ผู้แบกโลก    คือผู้    อยู่ต่ำ
ผู้ค้ำโลก    คือผู้    อยู่กลาง
ผู้วางโลก    คือผู้    อยู่สูง
ผู้จูงโลก    คือผู้    ยุ่งรุงรัง"...
เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า
เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน
เจ้ามามือเปล่า เจ้าจะเอา อะไรไป
เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา...
อันยศลาภ หาบไป ไม่ได้แน่
เว้นเสียแต่ ต้นทุน บุญกุศล
ทิ้งสมบัติ ทั้งหลาย ให้ปวงชน
ร่างของตน เขาก็เอา ไปเผาไฟ.....
เมื่อเรามา เราก็มา  กายาเปล่า
จะได้เอา อะไรมา ก็หาไม่
เมื่อเรามา มามือเปล่า เอาอะไร
เราก็ไป มือเปล่า เหมือนเรามา
อยู่เพื่อทำ ความดี นี้เพื่อแม่
อยู่เพื่อแผ่ อายุ พระพุทธศาสนา
อยู่เพื่อสร้าง บารมี ที่ทำมา
อยู่เพื่อพา สรรพสัตว์ ขัดจิตใจ...

เกษา โลมา นขา ทันตา ตโจ
หลั่งเสโท หยดย้อย ทุกรอยริ้ว
พิศหน้าบูด ปูดเบี้ยว เกลียวตะคริว
ขมวดคิ้ว นิ่วหน้า ใครว่างาม
กระดูกผุ ปรุหนอง นองเลือดหนอง
เชิงตะกอน ก่อไฟ ให้คำถาม
เจ้าผัดหน้า ทาปาก หากเพลิงลาม
เหลือแต่เถ้า ไร้นาม ยามเจ้าตาย

เกษา โลมา นขา ทันตา ตโจ
สัมพุทโธ ท่องไว้ ในความหมาย
นรชน ชีพลับ ดับมลาย
ประชุมสี่ ธาตุคลาย สิ้นหายใจ

..ชมทีวีจากเว็บไซต์..
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ฟังวิทยุ FM 103.25
เสียงธรรมเพื่อประชาชน
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  

                                                                 คลิกชมYou Tubeหลวงปู่จันทา ถาวโร  ได้ที่นี่
                                                              
   คลิกฟังYou Tubeเทศนาหลวงปู่จันทา ถาวโร  ได้ที่นี่

 

  หลวงปู่จันทา ถาวโร
ถ่ายรูปร่วมกับ
หลวงปู่ขาว อนาลโย และหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต   
ที่วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู

                                                                                                     หน้าหลัก
                                                           ข่าวสาร งานบุญ กับวัดป่าเขาน้อย อำเภอวังทรายพูน จ.พิจิตร
                                                                   คลิกเข้ารับ
ชม  ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
                                                                 

   
      


  วันกตัญญูบูชาคุณหลวงปู่จันทา ถาวโร
ละสังขารสู่ปีที่๕ ณ วัดป่าเขาน้อย  ตำบลวังทรายพูน   อำเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร

  หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ วางศิลาฤกษ์เจดีย์ครอบจิตตกาธานหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๑

  ครูอุไร ครูวีระ คุณภควัต น่าบัณฑิต ถวายที่ดินสร้างวัดป่าธมฺมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต (วัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

  ขอเชิญคลิกฟังเทศนาธรรม หลวงปู่จันทา ถาวโร ในวันสงกรานต์อันเป็นต้นเหตุก่อสร้างเจดีย์พระเจ้าห้าพระองค

 aniyellow05_next.gif สรุปกิจกรรมวัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ถึงปี ๒๕๕๙


                                                                    เว็บไซต์เผยแพร่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ขอแนะนำ 

วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระสังฆราช
วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วัดหนองป่าพง
วัดเขาสุกิม
วัดป่าภูผาสูง
วัดป่าหนองทับเรือ
วัดป่าดอยแสงธรรม ญาณสัมปันโน
วัดป่าภูก้อน
ลานพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ลานธรรม
84,000พระธรรมขันธ์
หลวงพ่อพุทธทาส


  ธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
วัดสันติวรญาณ
วัดธรรมมงคล
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดป่ากรรมฐาน
วัดบุญญาวาส
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่าสุนันทวนาราม
วัดป่าเขาช่องลม
   ฟังธรรม
อกาลิโก
ศาลาธรรม
พลังจิต
ธรรมจักร
ซีดีธรรมะ
หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม

       วัดสาขาของหลวงปู่จันทา ถาวโร
   1. วัดป่าเขาเขียว  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก
   2. วัดป่าน้ำทรัพย์  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก
   3. วัดป่าทุ่งใหญ่  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร
   4. วัดป่าถาวโร  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก

                         คลิกชม   You Tube  เทศนา หลวงปอ่ำ ธมฺมกาโม  ได้ที่นี่
                        ชมYoutube กิจกรรมวัดหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ได้ที่นี่

                                                                                                   คลิกขึ้นบน

                                                                  

                                                         ติดต่อเว็บไซต์หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย  อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
                                                                                     ติดต่อที่...อีเมล  
 urainabundit@hotmail.com