หน้าหลัก
                              ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
                              ประวัติวัดป่าเขาน้อย
                              กิจกรรม
                              ธรรมะ
                              เกี่ยวกับผู้จัดทำ


พระธาตุ พยานแห่งการบรรลุธรรม

พระธาตุพุทธสาวก - พระบรมสารีริกธาตุ

รู้เรื่องพระธาตุ
จากเว็บไซต์์วัดป่าดอยแสงธรรม
จ.เชียงใหม่

พระธาตุเขาสามร้อยยอด
พระธาตุข้าวบิณฑ์
พระธาตุห้าร้อยพระอรหันต์


ขอเชิญเข้าชมเว็บไซต์
ธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต

คลิกฟังและดาวโหลดธรรมะ
 หลวงปู่จันทา ถาวโร

หลวงปู่จันทา ถาวโร

หลวงปู่จันทา ถาวโร
  รายชื่อพระเถรานุเถระ ที่มางานถวายเพลิงสรีระองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
          เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕


ทาน  ศีล  ภาวนา
มีผลจริงแก่ผู้กระทำ
ขอเชิญอ่านรายละเอียดเรื่องทาน ศีล ภาวนา
โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จากเว็บไซต์กัลยาณธรรม

          ชมภาพวันองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เข้าสู่พระนิพพาน

เมื่อก่อน  กายเรา  ก็เหมือนท่าน
ต่อไป  กายท่าน  คงเหมือนเรา

...

"ผู้แบกโลก    คือผู้    อยู่ต่ำ
ผู้ค้ำโลก    คือผู้    อยู่กลาง
ผู้วางโลก    คือผู้    อยู่สูง
ผู้จูงโลก    คือผู้    ยุ่งรุงรัง"...
เมื่อเจ้ามา มีอะไร มาด้วยเจ้า
เจ้าจะเอา แต่สุข สนุกไฉน
เจ้ามามือเปล่า เจ้าจะเอา อะไรไป
เจ้าก็ไป มือเปล่า เหมือนเจ้ามา...
อันยศลาภ หาบไป ไม่ได้แน่
เว้นเสียแต่ ต้นทุน บุญกุศล
ทิ้งสมบัติ ทั้งหลาย ให้ปวงชน
ร่างของตน เขาก็เอา ไปเผาไฟ.....
เมื่อเรามา เราก็มา  กายาเปล่า
จะได้เอา อะไรมา ก็หาไม่
เมื่อเรามา มามือเปล่า เอาอะไร
เราก็ไป มือเปล่า เหมือนเรามา
อยู่เพื่อทำ ความดี นี้เพื่อแม่
อยู่เพื่อแผ่ อายุ พระพุทธศาสนา
อยู่เพื่อสร้าง บารมี ที่ทำมา
อยู่เพื่อพา สรรพสัตว์ ขัดจิตใจ...

เกษา โลมา นขา ทันตา ตโจ
หลั่งเสโท หยดย้อย ทุกรอยริ้ว
พิศหน้าบูด ปูดเบี้ยว เกลียวตะคริว
ขมวดคิ้ว นิ่วหน้า ใครว่างาม
กระดูกผุ ปรุหนอง นองเลือดหนอง
เชิงตะกอน ก่อไฟ ให้คำถาม
เจ้าผัดหน้า ทาปาก หากเพลิงลาม
เหลือแต่เถ้า ไร้นาม ยามเจ้าตาย

เกษา โลมา นขา ทันตา ตโจ
สัมพุทโธ ท่องไว้ ในความหมาย
นรชน ชีพลับ ดับมลาย
ประชุมสี่ ธาตุคลาย สิ้นหายใจ

..ชมทีวีจากเว็บไซต์..
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ฟังวิทยุ FM 103.25
เสียงธรรมเพื่อประชาชน
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  

                                                         สรุปกิจกรรมวัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ถึงปี ๒๕๕๙

 

  หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ วางศิลาฤกษ์เจดีย์ครอบจิตตกาธานหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๒

  หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ วางศิลาฤกษ์เจดีย์ครอบจิตตกาธานหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตอน๑

  คลิกเข้าชม หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทรมาวางศิลาฤกษ์สร้างวิหารเจดีย์ครอบจิตตกาธานหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย  ตำบลวังทรายพูน   อำเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร
         ประวัติ  
หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

  ชมยูทูป สภาพวัดป่าเขาน้อย(วัดหลวงปู่จันทา ถาวโร) อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

  ชมยูทูป กำแพงรอบวัดป่าเขาน้อย(วัดหลวงปู่จันทา ถาวโร) อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

  ชมยูทูป วีดีโอภาพมุมสูงวัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอขอบพระคุณพิจิตรทีวี ดอทคอม ตุ๊กตามัลติมีเดีย ที่อนุเคราะห์ถ่ายภาพมุมสูงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

 

 ข่าวสารงานบุญขอเชิญร่วมทำบุญสร้างวัดป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต (วัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ป่าธัมมะกาโม เลขบัญชี
 ๒๑๔-๒-๕๑๒๖๔-๘
  มีพระอาจารย์ศิริโชค ชิตมาโร(ครูบาต้นบุญ) วัดป่าเขาช่องลมเฉลิมราช บ้านกุฏิพระ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ดูแลบัญชี ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเจ้าค่ะ
ติดต่อสอบถามที่
 พระอาจารย์ศิริโชค ๐๘ ๖๙๒๖ ๘๘๙๒
 ครูอุไร  ๐๘ ๗๓๐๗ ๒๒๘๑
 ครูวีระ  ๐๙ ๑๑๔๘ ๘๒๕๘

  ชมยูทูป ภาพมุมสูงวัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอขอบพระคุณพิจิตรทีวี ดอทคอม ตุ๊กตามัลติมีเดีย ที่อนุเคราะห์ถ่ายภาพมุมสูงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด

  ชมยูทูป ลป.อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เทศนางานวันกตัญญูบูชาคุณ ลป.จันทา ถาวโร ๒๑ ก.พ.๒๕๕๘

  ชมยูทูป ลป.อุทัย สิริธโร ฉันภัตตาหารเช้างานวันกตัญญูบูชาคุณ ลป.จันทา ถาวโร ปี๒๕๕๘ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป พิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่จันทา ถาวโร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป พลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ ประธานฝ่ายฆราวาสพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่จันทา ถาวโร ๒๑ ก.พ.๕๘ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมพโล) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์พิธีหล่อรูปเหมือน หลวงปู่จันทา ถาวโร ๒๑ ก.พ.๕๘ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป ทำวัตรเย็นวันกตัญญูบูชาคุณ หลวงปู่จันทา ถาวโร ๒๑ ก.พ.๕๘ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป บิณฑบาตงานวันกตัญญูบูชาคุณหลวงปู่จันทา ถาวโร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป หลวงพ่อบุญทัน ฐิตสีโล บิณฑบาตงานวันกตัญญูบูชาคุณ ลป.จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

  ชมยูทูป ลป.อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บิณฑบาตงานวันกตัญญูบูชาคุณ ลป.จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ปี๒๕๕๘

  ชมยูทูป เตรียมงานวันกตัญญูบูชาคุณหลวงปู่จันทา ถาวโร ปี๒๕๕๘ วัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  ชมยูทูป ร่วมรำลึกถึงหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป อาลัยหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ครูอุไร ครูวีระ คุณภควัต น่าบัณฑิต ถวายที่ดินสร้างวัดป่าธมฺมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต (วัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

  ผู้จัดทำเว็บไซต์ขออนุญาตบอกข่าวสารงานบุญ ขอเชิญร่วมสร้างสถูปเจดีย์ พุทธชัยมงคล กับพระอาจารย์กองคำ อติสุวณฺโณ วัดถ้ำผาผึ้ง ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ บัญชีธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) สาขาวังโป่ง เลขบัญชี ๐๒๐๑๑๐๕๙๙๙๒๓ เป็นบัญชีของวัดโดยตรง...
  
aniyellow05_next.gif คลิกเข้าชมที่นี่

  พระบูชาหลวงปู่จันทา ถาวโร เพื่อเป็นสังฆานุสสติ รุ่นต่างๆ ที่ยังพอมีเหลืออยู่ ในปี๒๕๕๗

  วันกตัญญูบูชาธรรมหลวงปู่จันทา ถาวโร ปี ๒๕๕๖

  พระบูชาของวัดป่าเขาน้อย ขอเชิญคลิกชมและบูชากับทางวัดโดยตรง

  ผู้เคารพรักต้องการปกป้องสถานีวิทยุเสียงธรรมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ขอเชิญฟังยูทูป ตอน๒

  ผู้เคารพรักต้องการปกป้องสถานีวิทยุเสียงธรรมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ขอเชิญฟังยูทูป ตอน๑

  เชิญอ่านและฟังการช่วยสถานีวิทยุเสียงธรรมของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

  พระเครื่องหลวงปู่จันทา ถาวโรที่ฝากไว้เป็นสังฆานุสติแก่ศิษยานุศิษย์ ขอเชิญชมภาพด้านใน

  งานเททองหล่อหลวงพ่อเพชรเท่าองค์จริงและเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่จันทา ถาวโร เท่าองค์จริง  ณ  วัดป่าเขาน้อย   ตำบลวังทรายพูน   อำเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร  วันที่  4  สิงหาคม พ.ศ.2555 

  ทำบุญครบ 100 วัน องค์หลวงปู่จันทา ถาวโร ละสรีระสังขาร วันที่  2-3 มิถุนายน พ.ศ.2555
 

  ขอเชิญคลิกรับฟังประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร บรรยายโดยพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช
 

  บรรยากาศถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555

 

  พิธีทอดผ้าบังสุกุลบนจิตตกาธานถวายองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร 
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555

 

  บรรยากาศของขบวนแห่สรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร
สู่จิตตกาธาน วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2555

 

  บรรยากาศของงานละสรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย   ตำบลวังทรายพูน   อำเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร
วันที่ 17-25 มีนาคม พ.ศ.2555
บวชเณร   หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี เทศนา
พระราชสารโมลี วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร บวชพระ บวชเณรและอีกหลายบรรยากาศ เชิญชมได้

  บรรยากาศของงานละสรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย   ตำบลวังทรายพูน   อำเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร
วันที่ 10-16 มีนาคม พ.ศ.2555 มี
ศิษย์จากลำปาง ลูกหลานจากร้อยเอ็ด จากกรุงเทพมหานคร โรงทาน  แม่ชี และอีกหลายบรรยากาศ เชิญชมได้

  บรรยากาศของงานละสรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย   ตำบลวังทรายพูน   อำเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร

  สร้างเมรุมาศและจัดสถานที่ต่างๆ ในการจัดงานหลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว จ.หนองคาย มากราบคารวะสรีระสังขาร องค์หลวงปู่จันทา ถาวโร

  นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร มาคารวะสรีระองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 

  หลวงปู่คำพอง ปญฺญาวุโธ วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา มาคารวะสรีระองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 

  หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรม มาคารวะองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
 

  งานองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน  จ.พิจิตร วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
 

  บรรยากาศวันละสังขารขององค์หลวงปู่จันทา ถาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน  จ.พิจิตร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
 

  ขอเชิญคลิกฟังเทศนาธรรม หลวงปู่จันทา ถาวโร ในวันสงกรานต์อันเป็นต้นเหตุก่อสร้างเจดีย์พระเจ้าห้าพระองค

                                                                    เว็บไซต์เผยแพร่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ขอแนะนำ 

วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระสังฆราช
วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วัดหนองป่าพง
วัดเขาสุกิม
วัดป่าภูผาสูง
วัดป่าหนองทับเรือ
วัดป่าดอยแสงธรรม ญาณสัมปันโน
วัดป่าภูก้อน
ลานพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ลานธรรม
84,000พระธรรมขันธ์
หลวงพ่อพุทธทาส


  ธุดงคสถานป่าธัมมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต
วัดสันติวรญาณ
วัดธรรมมงคล
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดป่ากรรมฐาน
วัดบุญญาวาส
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่าสุนันทวนาราม
วัดป่าเขาช่องลม
   ฟังธรรม
อกาลิโก
ศาลาธรรม
พลังจิต
ธรรมจักร
ซีดีธรรมะ
หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม

       วัดสาขาของหลวงปู่จันทา ถาวโร
   1. วัดป่าเขาเขียว  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก
   2. วัดป่าน้ำทรัพย์  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก
   3. วัดป่าทุ่งใหญ่  อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร
   4. วัดป่าถาวโร  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก

                         คลิกชม   You Tube  เทศนา หลวงปอ่ำ ธมฺมกาโม  ได้ที่นี่
                        ชมYoutube กิจกรรมวัดหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ได้ที่นี่

                                                                                                   คลิกขึ้นบน

                                                                  

                                                         ติดต่อเว็บไซต์หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย  อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
                                                                                     ติดต่อที่...อีเมล  
 urainabundit@hotmail.com