หน้าหลัก
         ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
         ประวัติวัดป่าเขาน้อย
         กิจกรรม
         ธรรมะ
         เกี่ยวกับผู้จัดทำ

                      นาฬิิกา

 

                   
                  
                       วัดป่าเขาน้อย (ประวัติ)
                                 อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
      
วัดป่าเขาน้อย ตั้งอยู่บ้านเนินหัวโล้ หมู่ที่ 5 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร เมื่อปี พ.ศ. 2528 หลวงปู่จันทา ถาวโร ได้มาจำพรรษากับหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม ได้ร่วมมือกับพระภิกษุสามเณรและประชาชน ช่วยกันพัฒนา สำนักสงฆ์จนสามารถสร้างเป็นวัด ที่มีอาคารเสนาสนะมั่งคงและสร้างกำแพงล้อมรอบวัด เพื่อความสะดวกแก่พระภิกษุ สามเณร และประชาชนที่มาปฏิบัติธรรม
                       แผนที่เดินทางไปวัดป่าเขาน้อย ( วัดหลวงปู่จันทา ถาวโร )
  
                                                          แผนที่ไปวัดป่าเขาน้อย
   

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น  
  เวปไซต์เผยแพร่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ขอแนะนำ

วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระสังฆราช
วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วัดหนองป่าพง
วัดเขาสุกิม
วัดป่าภูผาสูง
วัดป่าหนองทับเรือ
วัดป่าดอยแสงธรรม ญาณสัมปันโน
วัดป่าภูก้อน
ลานพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ลานธรรม
84,000พระธรรมขันธ์
หลวงพ่อพุทธทาส 

วัดสันติวรญาณ
วัดธรรมมงคล
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดป่ากรรมฐาน
วัดบุญญาวาส
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่าสุนันทวนาราม
วัดป่าเขาช่องลม
   ฟังธรรม
อกาลิโก
ศาลาธรรม
พลังจิต
ธรรมจักร
ซีดีธรรมะ
หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม