หน้าหลัก
      ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
      ประวัติวัดป่าเขาน้อย
      กิจกรรม
      ธรรมะ
      เกี่ยวกับผู้จัดทำ

                      นาฬิิกา

 

 
ชมภาพงานงานสงกรานต์ก่อเจดีย์ทราย ปี 2554

 ณ  วัดป่าเขาน้อย ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

พระประธานบนศาลาวัดป่าเขาน้อย
คลิกขึ้นด้านบนที่นี่