หน้าหลัก
      ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
      ประวัติวัดป่าเขาน้อย
      กิจกรรม
      ธรรมะ
      เกี่ยวกับผู้จัดทำ

                      นาฬิิกา

 

ชมภาพบรรยากาศวันละสังขารขององค์หลวงปู่จันทา ถาวโร
 เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 05.00 น.

 ข่าวด่วน หลวงปู่จันทา ถาวโร ละสังขาร  เวลาประมาณ 05.00 น.
 เช้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 16.00 น.สรงน้ำสรีระสังขารหลวงปู่จันทา ถาวโร
     หมายกำหนดงานถวายเพลิงสรีระสังขาร
 
    ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ถึง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2555
  เวลา 07.00 น.  พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาตรอบศาลา
  เวลา 08.00 น.  ฉันภัตตาหารเช้า
  เวลา 09.00 น.  บำเพ็ํญกุศลตลอดทั้งวัน
  เวลา 19.00 น.  ทำวัตรสวดมนต์เย็น
  เวลา 19.30 น.  แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  เวลา 20.00 น.  ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี
                         (ไม่มีสวดพระอภิธรรม)
     วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2555
  เวลา 07.00 น.  พพระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาตรอบศาลา
  เวลา 08.00 น.  ฉันภัตตาหารเช้า
  เวลา 10.00 น.  เคลื่อนสรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร
                        จากศาลาการเปรียญขึ้นสู่จิตตกาธาน
  เวลา 19.00 น.  ทำวัตรสวดมนต์เย็น
                         แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
                         พระสงฆ์ 10 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล
                         เจ้าภาพถวายเครื่องไทยธรรม   พระสงฆ์อนุโมทนา
     วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555
  เวลา 07.00 น.  พพระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาตรอบศาลา
  เวลา 08.00 น.  ฉันภัตตาหารเช้า
  เวลา 13.00 น.  แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
                        พระสงค์ทั้งนั้น สวดมาติกาบังสุกุล
  เวลา 14.00 น.  พระมหาเถระ 10 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุลบนจิตตกาธาน
  เวลา 15.00 น.  ทอดผ้ามหาบังสุกุล
                        วางดอกไม้จันทน์ ถวายเพลิงสรีระสังขาร เป็นอันเสร็จพิธี
  
รายชื่อพระเถรานุเถระ ที่มางานถวายเพลิงสรีระองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร


หลวงปู่ลี ถาวโร วัดป่าหนองทับเรือ จ.พิษณุโลกหลวงพ่อสมบูรณ์  จ.พิษณุโลก

พระราชสารโมลี เจ้าคณะภาค

พระครูสุวิมลบุญญากร (หลวงปู่บุญพิน กตปุณฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

พระครูสุวิมลบุญญากร (หลวงปู่บุญพิน กตปุณฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

พระครูสุวิมลบุญญากร (หลวงปู่บุญพิน กตปุณฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม)
เจ้าอาวาสวัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม)
เจ้าอาวาสวัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม)
เจ้าอาวาสวัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม)
เจ้าอาวาสวัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม)
เจ้าอาวาสวัดสันติวรญาณ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์คลิกขึ้นด้านบนที่นี่