หน้าหลัก
         ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
         ประวัติวัดป่าเขาน้อย
         กิจกรรม
         ธรรมะ
         เกี่ยวกับผู้จัดทำ

                      นาฬิิกา

 

                    กิจกรรม  วัดป่าเขาน้อย   อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
           
                                            หลวงปู่จันทา ถาวโร
  คลิกชมYou Tubeหลวงปู่จันทา ถาวโร  ได้ที่นี่
รายชื่อพระเถรานุเถระ ที่มางานถวายเพลิงสรีระองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ขอเชิญคลิกรับฟังประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร บรรยายโดยพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช

  ชมยูทูป ลป.อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เทศนางานวันกตัญญูบูชาคุณ ลป.จันทา ถาวโร ๒๑ ก.พ.๒๕๕๘

  ชมยูทูป ลป.อุทัย สิริธโร ฉันภัตตาหารเช้างานวันกตัญญูบูชาคุณ ลป.จันทา ถาวโร ปี๒๕๕๘ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป พิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่จันทา ถาวโร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป พลโทสาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ ๓ ประธานฝ่ายฆราวาสพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่จันทา ถาวโร ๒๑ ก.พ.๕๘ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมพโล) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายสงฆ์พิธีหล่อรูปเหมือน หลวงปู่จันทา ถาวโร ๒๑ ก.พ.๕๘ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป ทำวัตรเย็นวันกตัญญูบูชาคุณ หลวงปู่จันทา ถาวโร ๒๑ ก.พ.๕๘ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป บิณฑบาตงานวันกตัญญูบูชาคุณหลวงปู่จันทา ถาวโร ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป หลวงพ่อบุญทัน ฐิตสีโล บิณฑบาตงานวันกตัญญูบูชาคุณ ลป.จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

  ชมยูทูป ลป.อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บิณฑบาตงานวันกตัญญูบูชาคุณ ลป.จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ปี๒๕๕๘

  ชมยูทูป เตรียมงานวันกตัญญูบูชาคุณหลวงปู่จันทา ถาวโร ปี๒๕๕๘ วัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

  ชมยูทูป ร่วมรำลึกถึงหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ชมยูทูป อาลัยหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

  ครูอุไร ครูวีระ คุณภควัต น่าบัณฑิต ถวายที่ดินสร้างวัดป่าธมฺมกาโมต้ายสุวรรณน่าบัณฑิต (วัดสาขาหลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม) ณ บ้านไดอีเผือก ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

  พระบูชาหลวงปู่จันทา ถาวโร เพื่อเป็นสังฆานุสสติ รุ่นต่างๆ ที่ยังพอมีเหลืออยู่ ในปี๒๕๕๗

  วันกตัญญูบูชาธรรมหลวงปู่จันทา ถาวโร ปี ๒๕๕๖

  พระบูชาของวัดป่าเขาน้อย ขอเชิญคลิกชมและบูชากับทางวัดโดยตรง

  พระเครื่องหลวงปู่จันทา ถาวโรที่ฝากไว้เป็นสังฆานุสติแก่ศิษยานุศิษย์ ขอเชิญชมภาพด้านใน

  งานเททองหล่อหลวงพ่อเพชรเท่าองค์จริงและเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่จันทา ถาวโร เท่าองค์จริง  ณ  วัดป่าเขาน้อย   ตำบลวังทรายพูน   อำเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร  วันที่  4  สิงหาคม พ.ศ.2555 

  ทำบุญครบ 100 วัน องค์หลวงปู่จันทา ถาวโร ละสรีระสังขาร วันที่  2-3 มิถุนายน พ.ศ.2555
 

  ขอเชิญคลิกรับฟังประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร บรรยายโดยพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช
 

  บรรยากาศถวายเพลิงสรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555

 

  พิธีทอดผ้าบังสุกุลบนจิตตกาธานถวายองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร 
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555

 

  บรรยากาศของขบวนแห่สรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร
สู่จิตตกาธาน วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2555

 

  บรรยากาศของงานละสรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย   ตำบลวังทรายพูน   อำเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร
วันที่ 17-25 มีนาคม พ.ศ.2555
บวชเณร   หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี เทศนา
พระราชสารโมลี วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร บวชพระ บวชเณร และอีกหลายบรรยากาศ เชิญชมได้

  บรรยากาศของงานละสรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย   ตำบลวังทรายพูน   อำเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร
วันที่ 10-16 มีนาคม พ.ศ.2555 มี
ศิษย์จากลำปาง ลูกหลานจากร้อยเอ็ด จากกรุงเทพมหานคร โรงทาน  แม่ชี และอีกหลายบรรยากาศ เชิญชมได้

  บรรยากาศของงานละสรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย   ตำบลวังทรายพูน   อำเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร

  สร้างเมรุมาศและจัดสถานที่ต่างๆ ในการจัดงานหลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2555

  หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว จ.หนองคาย มากราบคารวะสรีระสังขาร องค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2555

  นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร มาคารวะสรีระองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 

  หลวงปู่คำพอง ปญฺญาวุโธ วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา มาคารวะสรีระองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
 

  หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรม มาคารวะองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร  เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
 

  งานองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน  จ.พิจิตร วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
 

  บรรยากาศวันละสังขารขององค์หลวงปู่จันทา ถาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
 

  งานกฐินวัดหลวงปู่จันทา ถาวโร
วัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2554
 

  ชมภาพงานสงกรานต์ก่อพระเจดีย์ทรายวัดป่าเขาน้อย ปี2554

  ชมภาพงานวันแสดงมุทิตาจิตหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554

  ขอเชิญคลิกฟังเทศนาธรรม หลวงปู่จันทา ถาวโร ในวันสงกรานต์อันเป็นต้นเหตุก่อสร้างเจดีย์พระเจ้าห้าพระองค

  พระมหาเจดีย์ปฐมเหตุพระเจ้า 5 พระองค์ วัดป่าเขาน้อย อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร

  พระมหาเจดีย์ปฐมเหตุพระเจ้า 5 พระองค์ วัดป่าเขาน้อย อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร

  ชมภาพงานสงกรานต์ก่อพระเจดีย์ทรายวัดป่าเขาน้อย ปี2554
 
ขอเชิญชมภาพงานทอดกฐินของวัดป่าเขาน้อย วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2553
 
ขอเชิญชมภาพ วันที่  15  เมษายน  พ.ศ.2553  วันมหาสงกรานต์ ก่อพระเจดีย์ทราย
        ปีพุทธศักราช 2553
  ขอเชิญคลิกเข้าชมภาพบรรยากาศของงาน ในวันที่ 13 - 14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553  ทางวัดจัดทำผ้าป่าสามัคคี ตามกำลังศรัทธา  หารายได้สมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ปฐมเหตุพระเจ้า 5 พระองค์ เนื่องในโอกาสวันแสดงสักการะมุทิตาจิต ครบรอบอายุ 88 ป
 
ขอเชิญคลิกเข้าชมภาพบรรยากาศของงาน ในวันที่ 13 - 14  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553  ทางวัดจัดทำผ้าป่าสามัคคี ตามกำลังศรัทธา  หารายได้สมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์ปฐมเหตุพระเจ้า 5 พระองค์ เนื่องในโอกาสวันแสดงสักการะมุทิตาจิต ครบรอบอายุ 88 ปี
 
 ขอเชิญคลิกเข้าชมภาพกิจกรรมงานวันแสดงสักการะมุทิตาจิต หลวงปู่จันทา ถาวโร
    เว็บไซต์เผยแพร่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ขอแนะนำ

วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระสังฆราช
วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วัดหนองป่าพง
วัดเขาสุกิม
วัดป่าภูผาสูง
วัดป่าหนองทับเรือ
วัดป่าดอยแสงธรรม ญาณสัมปันโน
วัดป่าภูก้อน
ลานพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ลานธรรม
84,000พระธรรมขันธ์
หลวงพ่อพุทธทาส

วัดสันติวรญาณ
วัดธรรมมงคล
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดป่ากรรมฐาน
วัดบุญญาวาส
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่าสุนันทวนาราม
วัดป่าเขาช่องลม
   ฟังธรรม
อกาลิโก
ศาลาธรรม
พลังจิต
ธรรมจักร
ซีดีธรรมะ
หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม

                                                                         
                                                                           วัดป่าเขาน้อย   ตำบลวังทรายพูน   อำเภอวังทรายพูน   จังหวัดพิจิตร
                                                                                              ติดต่อ อีเมล  
 urainabundit@hotmail.co