หน้าหลัก
         ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
         ประวัติวัดป่าเขาน้อย
         กิจกรรม
         ธรรมะ
         เกี่ยวกับผู้จัดทำ

                      นาฬิิกา

 

    หลวงปู่จันทา ถาวโร  วันแสดงมุทิตาสักการะจิต  วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2553
                        ณ  วัดป่าเขาน้อย อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
              
                                           หลวงปู่จันทา ถาวโร
              
                      ทีมงานบายศรีโรงเรียนวัดวังแดง สพท.พิจิตร เขต 2
              
                                    ครูอุไร น่าบัณฑิต (ครูแดง)
              
  
              
                                             ครูวีระ น่าบัณฑิต
              
                   ครูวีระ น่าบัณฑิตและทีมงานบายศรีโรงเรียนวัดวังแดง
              
              โครงงานบายศรีวิถีพุทธโรงเรียนวัดวังแดง สพท.พิจิตร เขต 2
              
  
              
                                     ครูอุไร น่าบัณฑิต (ครูแดง)
              
  
              
              สถานที่ก่อสร้างพระมหาเจดีย์ปฐมเหตุพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
              
                 คณะทีมงานบายศรีวัดป่าเขาน้อย นำทีมโดยคุณแม่ชีอาง
              
                                           โรงทานในวันงาน
               
  
               
  
               
  
               
  
               
  
               
  
               
                              โรงทานวัดป่าอินทะชัย (พระแหลม)
                
  
                
  
               
  
               
  
               
  
                
                 หลวงพ่อกำจัด  วัดป่าน้ำทรัพย์และเด็กชายภควัต น่าบัณฑิต
                
                 พระแหลม  วัดป่าอินทะชัย  บ้านหนองสองห้อง จ.หนองคาย
                
                                        เด็กชายภควัต น่าบัณฑิต
                
                                      กองอำนวยการวัดป่าเขาน้อย
                
  
                
  
                
  
                

                
                   หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจตร
                
                  ผศ.ดร.รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์  ประธานในพิธีจุดเทียนชัย
                
             หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  และหลวงปู่คำพอง ปญฺญาวุธฺโธ(หลวงพ่อน้อย)
                
                                            หลวงปู่จันทา ถาวโร
                
                คณะสงฆ์เข้าร่วมงานวันสักการะมุทิตาจิตหลวงปู่จันทา ถาวโร
                
            หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  และหลวงปู่คำพอง ปญฺญาวุธฺโธ(หลวงพ่อน้อย)
               
         หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม  และหลวงปู่คำพอง ปญฺญาวุธฺโธ(หลวงพ่อน้อย)
               
                                        หลวงปู่จันทา ถาวโร
               
                                         หลวงปู่จันทา ถาวโร
               
                       ผศ.ดร.รัตนาภรณ์ มหาศรานนท์  ประธานพิธี
       และคณะศิษยานุศิษย์เข้าร่วมงานวันสักการะมุทิตาจิตหลวงปู่จันทา ถาวโร
                
  
                
  
                
                  โรงทานในวันงานวันสักการะมุทิตาจิตหลวงปู่จันทา ถาวโร
                
  
                
  
                
  
                
  
                
  
                
  
                
                               โรงทานจากจังหวัดอุบลราชธานี
                
  
                
  
                
                           โรงทานจากอำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร
                
  
                
  
                
                          โรงทานจากอำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร
                
  
                
  
                
  
                
                          โรงทานจากถ้ำผาผึ้ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
                
  
                
  
                
  
                
  
                
                                          โรงทานวัดป่าเขาน้อย
                
  
                
  ผอ.ศรัญญู กะโห้  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านยางสามต้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1
                
                       ผอ.อุกฤษฏ์  (ครูอุ๋ย)  ประชาสัมพันธ์วัดป่าเขาน้อย
                
  
                
                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนเข้าร่วมงาน
                
                                 คณะสงฆ์เตรียมบิณฑบาต เช้า
                
                   คณะศิษย์เตรียมรอใส่บาตรหน้ากุฏิหลวงปู่จันทา ถาวโร
                
  
                
  
                
                                               ครูอุไร น่าบัณฑิต
                
  
                
  
                
  
                
  
                
                                หลวงปู่จันทา ถาวโร บิณฑบาต เช้า
                
                                  หลวงปู่จันทา ถาวโร บิณฑบาต
                
                                 หลวงปู่จันทา ถาวโร บิณฑบาต
                
                                   หลวงปู่จันทา ถาวโร บิณฑบาต
                
                                  หลวงปู่จันทา ถาวโร บิณฑบาต 
                
                                    หลวงปู่จันทา ถาวโร บิณฑบาต
                
                                    หลวงปู่จันทา ถาวโร บิณฑบาต
                
                              หลวงปู่จันทา ถาวโร บิณฑบาต
                
  
                
  
                
                             หลวงปู่ลี ถาวโร  วัดป่าหนองทับเรือ
                
  
                
    
                
  
                
      หลวงพ่อน้อย  วัดป่านานาชาติ  รัฐเวอร์จิเนีย  และผอ.ขจรเกียรติ  แพงศรี
                
                                                หนูน้อยใจบุญ
                
  
                
                    ผอ.ขจรเกียรติ  แพงศรี  ช่วยงานหลวงปู่จันทา ถาวโร
                
  
                 
  
                
                   หลวงพ่อน้อย  วัดป่านานาชาติ  รัฐเวอร์จิเนีย  บิณฑบาต
                
                    หลวงพ่อน้อย  วัดป่านานาชาติ  รัฐเวอร์จิเนีย  บิณฑบาต
                
                   หลวงพ่อน้อย  วัดป่านานาชาติ  รัฐเวอร์จิเนีย  บิณฑบาต
                
  
                
                   หลวงพ่อน้อย  วัดป่านานาชาติ  รัฐเวอร์จิเนีย  บิณฑบาต
                
                           ศิษยานุศิษย์หลวงปู่จันทา ถาวโร  ใส่บาตร
                
                            ศิษยานุศิษย์หลวงปู่จันทา ถาวโร  ใส่บาตร
                
                          ศิษยานุศิษย์หลวงปู่จันทา ถาวโร  ใส่บาตร
                
                          ศิษยานุศิษย์หลวงปู่จันทา ถาวโร  รอใส่บาตร
                
                            ศิษยานุศิษย์หลวงปู่จันทา ถาวโร  รอใส่บาตร
                
                         ศิษยานุศิษย์หลวงปู่จันทา ถาวโร  รอใส่บาตร
                
                        ศิษยานุศิษย์หลวงปู่จันทา ถาวโร  รอใส่บาตร
                
     
                   
                
  
                
  
                
  
                
  
                
                                                 ครูอุไร น่าบัณฑิต
                
                    หลวงพ่อน้อย  วัดป่านานาชาติ  รัฐเวอร์จิเนีย  บิณฑบาต
                
  
                
  
                
  
                
  
                
  
                
  
                
  
                
  
                
                   หลวงพ่อน้อย  วัดป่านานาชาติ  รัฐเวอร์จิเนีย  บิณฑบาต 
                
                  หลวงพ่อน้อย  วัดป่านานาชาติ  รัฐเวอร์จิเนีย  บิณฑบาต