หน้าหลัก
         ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
         ประวัติวัดป่าเขาน้อย
         กิจกรรม
         ธรรมะ
         เกี่ยวกับผู้จัดทำ

                      นาฬิิกา

 

         ชม You Tube หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร

ขอเชิญคลิกรับฟังประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร บรรยายโดยพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช
ขอเชิญคลิกรับฟังหลวงปู่จันทา ถาวโร เทศนา  ติดตามฟัง Youtube เทศนาธรรม หลวงปู่จันทา ถาวโรได้ ที่นี่

   ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่จันทา ถาวโร
             
   หลวงปู่จันทา ถาวโร เข้าสู่พระนิพพาน
             
   สวดพุทธมนต์เย็นงานละสรีระสังขารหลวงปู่จันทา ถาวโร
             
   แห่สรีระสังขารหลวงปู่จันทา ถาวโร สู่จิตตกาธาน
             
   งานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่จันทา ถาวโร
             

   
หลวงปู่เสน ปญฺญาธโร วัดป่าหนองแซง ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เทศน์งานละสรีระสังขารองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร เ
จ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย
             
    พระราชสารโมลี วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร เทศนางานละสรีระสังขาร
องค์หลวงปู่จันทา ถาวโร เจ้าอาวาสวัดป่าเขาน้อย ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
             
    อาลัยหลวงปู่จันทา ถาวโร (เทศนาธรรมพเนจร)
             
    เทศนาและปฏิบัติบูชาในงานละสังขารงองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร ๒
             
    เทศนาในงานละสังขารงองค์หลวงปู่จันทา ถาวโร ๑
             
    หลวงปู่จันทา ถาวโร ละสรีระสังขาร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ ศ 2555
             
    งานแสดงมุทิตาจิต หลวงปู่จันทา ถาวโร ปี 2554
                
    งานแสดงมุทิตาจิต หลวงปู่จันทา ถาวโร ปี 2553
                
    กฐินวัดหลวงปู่จันทา ถาวโร ปี 2553
                
    กฐินวัดหลวงปู่จันทา ถาวโร ปี 2552
             
    ทำวัตรเย็นหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย
             

             

             

             

             

                
                  
                                                      คลิกขึ้นบน


 
  เว็บไซต์เผยแพร่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ขอแนะนำ

วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระสังฆราช
วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วัดหนองป่าพง
วัดเขาสุกิม
วัดป่าภูผาสูง
วัดป่าหนองทับเรือ
วัดป่าดอยแสงธรรม ญาณสัมปันโน
วัดป่าภูก้อน
ลานพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ลานธรรม
84,000พระธรรมขันธ์
หลวงพ่อพุทธทาส 

วัดสันติวรญาณ
วัดธรรมมงคล
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดป่ากรรมฐาน
วัดบุญญาวาส
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่าสุนันทวนาราม
วัดป่าเขาช่องลม
   ฟังธรรม
อกาลิโก
ศาลาธรรม
พลังจิต
ธรรมจักร
ซีดีธรรมะ
หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม

              
                         วัดป่าเขาน้อย ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
                                     ติดต่อ อีเมล  
 urainabundit@hotmail.com