หน้าหลัก
         ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
         ประวัติวัดป่าเขาน้อย
         กิจกรรม
         ธรรมะ
         เกี่ยวกับผู้จัดทำ

                      นาฬิิกา

 

                    ชมภาพงานก่อพระเจดีย์ทราย วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2553
                        ณ  วัดป่าเขาน้อย อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
                


                   
           
           
              พระมหาเจดีย์ปฐมเหตุพระเจ้า 5 พระองค์ วัดป่าเขาน้อย
                                         อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร
        
    
               พระมหาเจดีย์ปฐมเหตุพระเจ้า 5 พระองค์ วัดป่าเขาน้อย
                                         อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร
        
              
       พระมหาเจดีย์ปฐมเหตุพระเจ้า 5 พระองค์ วัดป่าเขาน้อย
                                         อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร


    
                                   หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย
    
                                    หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย
    

    

    

    

    

    

    
                                               ครูวีระ น่าบัณฑิต
    
                                                ครูวีระ น่าบัณฑิต
    
  
    

    
                      ครูอุไร น่าบัณฑิตและเด็กชายภควัต น่าบัณฑิต
    

    

    

    
                                       คณะกรรมการวัดป่าเขาน้อย
    
                                   คณะกรรมการวัดป่าเขาน้อย
    
                                     คณะกรรมการวัดป่าเขาน้อย 
    

    

    

    

    

    

    

    

    
                                              ครูอุไร น่าบัณฑิต
    

    

    
                                        เด็กชายภควัต น่าบัณฑิต
    
                                                  ผอ.ศรัญญู  กะโห้