หน้าหลัก
         ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
         ประวัติวัดป่าเขาน้อย
         กิจกรรม
         ธรรมะ
         เกี่ยวกับผู้จัดทำ

                      นาฬิิกา

 

                                กฐินวัดป่าเขาน้อย (หลวงงปู่จันทา ถาวโร)
                        ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
                                          วันที่  24  ตุลาคม พ.ศ.2553
    

    
                                          หลวงปู่จันทา ถาวโร
    
                                            หลวงปู่จันทา ถาวโร
    
                                                    หลวงปู่จันทา ถาวโร
    

    
                                           หลวงปู่จันทา ถาวโร
    

    
                                           หลวงปู่จันทา ถาวโร
    

    
                                            หลวงปู่จันทา ถาวโร
    
                                             หลวงปู่จันทา ถาวโร
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
                                            กฐินวัดป่าเขาน้อย ปี 2553
    
                                          กฐินวัดป่าเขาน้อย ปี 2553
    

    
                                                  ครูอุไร น่าบัณฑิต
    

    
                                            โรงทานคุณดาว
    

    
                                  กองอำนวยการวัดป่าเขาน้อย
    
                                        กรรมการวัดป่าเขาน้อย
    
                                         กรรมการวัดป่าเขาน้อย
    
                             หลวงปู่จันทา ถาวโร  บิณฑบาต
    
                                  หลวงปู่จันทา ถาวโร  บิณฑบาต
    
                                 หลวงปู่จันทา ถาวโร  บิณฑบาต
    
                             หลวงปู่จันทา ถาวโร  บิณฑบาต
    
                                       หลวงปู่จันทา ถาวโร  บิณฑบาต
    

    
                               หลวงปู่จันทา ถาวโร  บิณฑบาต
    
                                         หลวงปู่จันทา ถาวโร
    
  นายชยันต์ กีรติภัทรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรีเทค ประเทศไทย จำกัด
    
      
    

    
                  นายพิิชัย  ธรรมเภตารักษ์   หจก.มหาชัย พาราโพลีเทรด
    
   นายชยันต์  กีรติภัทรกุล และนายพิิชัย  ธรรมเภตารักษ์ ประธานดำเนินงานกฐิน
    
      นายชยันต์  กีรติภัทรกุล และนายพิิชัย  ธรรมเภตารักษ์ ประธานดำเนินงานกฐิน
    
  นายชยันต์  กีรติภัทรกุล และนายพิิชัย  ธรรมเภตารักษ์ ประธานดำเนินงานกฐิน
    

    

    

    

    

    

    

    
   นายชยันต์  กีรติภัทรกุล และนายพิิชัย  ธรรมเภตารักษ์ ประธานดำเนินงานกฐิน
    

    

    

    
                       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
    

    
                                   กรรมการวัดป่าเขาน้อย
    

    

    

    

    

    

    
                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
    

    
ขอเชิญศึกษาความรู้เกี่ยวกับประเพณีการ
ทอดกฐินสามัคค

                                      
คลิกขึ้นบน


 
  เว็บไซต์เผยแพร่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ขอแนะนำ

วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระสังฆราช
วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วัดหนองป่าพง
วัดเขาสุกิม
วัดป่าภูผาสูง
วัดป่าหนองทับเรือ
วัดป่าดอยแสงธรรม ญาณสัมปันโน
วัดป่าภูก้อน
ลานพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ลานธรรม
84,000พระธรรมขันธ์
หลวงพ่อพุทธทาส 

วัดสันติวรญาณ
วัดธรรมมงคล
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดป่ากรรมฐาน
วัดบุญญาวาส
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่าสุนันทวนาราม
วัดป่าเขาช่องลม
   ฟังธรรม
อกาลิโก
ศาลาธรรม
พลังจิต
ธรรมจักร
ซีดีธรรมะ
หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม