หน้าหลัก
         ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
         ประวัติวัดป่าเขาน้อย
         กิจกรรม
         ธรรมะ
         เกี่ยวกับผู้จัดทำ

                      นาฬิิกา

 

                                     หลวงปู่จันทา ถาวโร (ธรรมะ)
                        วัดป่าเขาน้อย อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
   (ถ้าเปิดฟังเทศน์หน้าธรรมะต้องเปิดฟังหน้าที่จะฟังเท่านั้นให้ปิดหน้าที่มีเสียงสอดแทรกก่อน)
                                  

                                                        หลวงปู่จันทา ถาวโร
 
คลิกชมYou Tubeหลวงปู่จันทา ถาวโร  ได้ที่นี่
ขอเชิญคลิกรับฟังประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร บรรยายโดยพระอาจารย์วิทยา กิจฺจวิชฺโช
 ฟังเทศน์หลวงปู่จันทา ถาวโร ในวันสงกรานต์ต้นเหตสร้างพระมหาเจดีย์ปฐมเหตุพระเจ้าห้าพระองค
 
ฟังเทศนาธรรม หลวงปู่จันทา ถาวโร เรื่อง อินทรีย์ 5
 
ฟังเทศนาธรรม หลวงปู่จันทา ถาวโร เรื่อง ขันธ์ 5 กามตัณหา
 
ฟังเทศนาธรรม หลวงปู่จันทา ถาวโร เรื่อง มรรค 8 ทางเดินสู่นิพพาน
 
ฟังเทศนาธรรม หลวงปู่จันทา ถาวโร เรื่อง ธุดงค์ปลอม
 
ฟังเทศนาธรรม หลวงปู่จันทา ถาวโร เรื่อง ปลุกเสกตน
  ขอเชิญเข้าชม  ฟัง  และดาวโหลดธรรมะของหลวงปู่จันทา ถาวโร จากเว็บไซต์เผยแพร่ธรรมะ   ฟังธรรม  ทางผู้จัดทำเว็บไซต์หลวงปู่จันทา ถาวโร  ขอขอบพระคุณเว็บไซต์ฟังธรรม มา  ณ  ที่นี้

  ขอเชิญคลิกศึึกษา
ประวัติพ่อแม่ครูอาจารย์ ได้จากเว็บไซต์ www.suntiworrayan.com ของวัดสันติวรญาณ(หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม)

  เวปไซต์เผยแพร่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทขอแนะนำ

วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระสังฆราช
วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วัดหนองป่าพง
วัดเขาสุกิม
วัดป่าภูผาสูง
วัดป่าหนองทับเรือ
วัดป่าดอยแสงธรรม ญาณสัมปันโน
วัดป่าภูก้อน
ลานพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ลานธรรม
84,000พระธรรมขันธ์
หลวงพ่อพุทธทาส 

วัดสันติวรญาณ
วัดธรรมมงคล
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดป่ากรรมฐาน
วัดบุญญาวาส
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่าสุนันทวนาราม
วัดป่าเขาช่องลม
   ฟังธรรม
อกาลิโก
ศาลาธรรม
พลังจิต
ธรรมจักร
ซีดีธรรมะ
หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม