หน้าหลัก
         ประวัติหลวงปู่จันทา ถาวโร
         ประวัติวัดป่าเขาน้อย
         กิจกรรม
         ธรรมะ
         เกี่ยวกับผู้จัดทำ

                      นาฬิิกา

 

                                         เกี่ยวกับผู้จัดทำ
           
                                        

         ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  เป็นสมบัติคู่ชาติไทย
ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง  แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง  ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง  จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง
 
                               

คุณครูอุไร น่าบัณฑิต และ เด็กชายภควัต น่าบัณฑิต
ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกขธาตุ จากองค์สมเด็จพระสังฆราช

     เว็บไซต์หลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ของเรา์เปิดใหม่กำลังดำเนินการอัปเดทใหม่  กำลังพัฒนาเว็บไซต์  หากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องผู้จัดทำเว็บไซต์ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  และในการจัดทำเว็บไซต์นี้  ทางผู้จัดทำเว็บไซต์ได้้กราบเรียนขออนุญาต จากทางวัดป่าเขาน้อย  แล้ว   เพื่อเผยแพร่ธรรมะ และข้อวัตรปฏิปทาของหลวงปู่จันทา ถาวโร  โดยมิได้หวังผลประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น  

คุณครูอุไร น่าบัณฑิต
คุณภควัต น่าบัณฑิต
คุณครูวีระ น่าบัณฑิต
urainabundit@hotmail.com
 
ครูวีระ น่าบัณฑิต


  เวปไซต์เผยแพร่ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ที่ขอแนะนำ

วัดป่าบ้านตาด
วัดป่าสาลวัน
สมเด็จพระสังฆราช
วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน
วัดหนองป่าพง
วัดเขาสุกิม
วัดป่าภูผาสูง
วัดป่าหนองทับเรือ
วัดป่าดอยแสงธรรม ญาณสัมปันโน
วัดป่าภูก้อน
ลานพุทธศาสนา
พระรัตนตรัย
ลานธรรม
84,000พระธรรมขันธ์
หลวงพ่อพุทธทาส

วัดสันติวรญาณ
วัดธรรมมงคล
วัดเขาใหญ่เจริญธรรม
วัดป่ากรรมฐาน
วัดบุญญาวาส
วัดป่าเชิงเลน
วัดป่าสุนันทวนาราม
วัดป่าเขาช่องลม
   ฟังธรรม
อกาลิโก
ศาลาธรรม
พลังจิต
ธรรมจักร
ซีดีธรรมะ
หลวงพ่อจรัล ฐิตธัมโม